Team

 

Evgeny Khorov

Head of the Lab
Website: http://khorov.ru/
Email: e[at]khorov.ru

Ian F. Akyildiz

Former Megagrant Leader (2018 – 2020)
Website: http://wireless.iitp.ru/ifa/
Email: ian[at]wireless.iitp.ru

PhD Students

Ilya Levitsky

Job: Researcher

Email: ​ilya.levitskiy [at] phystech.edu


Mikhail Liubogoshchev

Job: Researcher

Email: ​liubogoshchev [at] iitp.ru


Ekaterina Stepanova

Job: Researcher

Email: stepanova [at] iitp.ru


Egor Endovitskiy

Job: Researcher

Email: endovitskiy [at] wireless.iitp.ru


Kirill Glinsky

Job: Researcher

Email: kglinsk [at] yandex.ru


Danil Shamsimukhametov

Job: Researcher

Email: shamsimukhametov [at] wireless.iitp.ru


Maksim Susloparov

Job: Researcher

Email: mvsusloparov [at] edu.hse.ru


Andrey Tyarin

Job: Researcher

Email: tyarin [at] wireless.iitp.ru