Team

 

Evgeny Khorov

Head of the Lab
Website: http://khorov.ru/
Email: e[at]khorov.ru

Ian F. Akyildiz

Former Megagrant Leader (2018 – 2020)
Website: http://wireless.iitp.ru/ifa/
Email: ian[at]wireless.iitp.ru

PhD Students

Ilya Levitsky

Job: Researcher

Email: ​ilya.levitskiy [at] phystech.edu


Mikhail Liubogoshchev

Job: Researcher

Email: ​liubogoshchev [at] iitp.ru


Ekaterina Stepanova

Job: Researcher

Email: stepanova [at] iitp.ru


Rostislav Shanyazov

Job: researcher

Email: rost.26 [at] mail.ru


Oleg Shipitko

Job: ResearcherSergei Tutelian

Job: Researcher

Email: pcqi20 [at] ya.ru


Andrey Tyarin

Job: Researcher

Email: tyarin [at] wireless.iitp.ru


Ruslan Yusupov

Job: Researcher

Email: yusupov [at] iitp.ru