Team

 

Evgeny Khorov

Head of the Lab
Website: http://khorov.ru/
Email: e[at]khorov.ru

Ian F. Akyildiz

Former Megagrant Leader (2018 – 2020)
Website: http://wireless.iitp.ru/ifa/
Email: ian[at]wireless.iitp.ru

MS Students

Ilya Burtakov

Job: Student

Email: burtakov [at] wireless.iitp.ru


Kirill Chemrov

Job: Student

Email: chemrov [at] wireless.iitp.ru


Anton Kurapov

Job: Student

Email: kurapov [at] wireless.iitp.ru


Vladislav Paroshin

Job: Student

Email: paroshin [at] wireless.iitp.ru


Arseny Poyda

Job: Student

Email: poyda [at] wireless.iitp.ru


Anton Tretiakov

Job: Student

Email: tretiakov [at] wireless.iitp.ru


Elizaveta Zazhigina

Job: Student

Email: zazhigina [at] wireless.iitp.ru


Roman Zlobin

Job: Student

Email: zlobin [at] wireless.iitp.ru